Firma Vercruijsse

P. Vercruijsse
magazijn: Lichtervelde
bureel: Dranouter

 
BTW: 0761.237.291
HRO: 52.867

IBAN: BE37 7510 0165 7528
BIC: AXABBE22

logo FEPHS

recupel

Algemene voorwaarden

 
 Algemene voorwaarden: (zie ook www.firmavercruijsse.be/voorwaarden.html)

Na overeenkomst, geeft de opdrachtgever aan Vercruijsse P. (opdrachtnemer) en zijn onderaannemers, de opdracht tot de volledige ontruiming van het pand, en daardoor ook de exclusieve toelating tot betreding van het pand tot einde van de ontruiming.

De volledige inhoud van het pand zoals losstaande goederen, meubelen, alsook alle losstaand afval (brandbaar, hout, ijzer…) en de inhoud van de kasten ed.,die zich op de datum van de ondertekening nog in het pand bevinden, behoren uitsluitend toe aan de opdrachtnemer (tenzij anders overeengekomen, zie beschrijving ommezijde), en de opdrachtnemer dient deze dus ook te verwijderen.

Tenzij anders overeengekomen, (zie beschrijving ommezijde) worden: 1) geen afbraakwerken gedaan 2) niet meegenomen: materialen eigen aan het huis zoals dakpannen, vensters, tegels, deuren... en vaste objecten zoals keuken, badkamer, verwarmingsketel, ingebouwde kasten… alsook materialen die niet op een natuurlijke wijze kunnen verwijderd worden. Materialen die onmogelijk gezien of ingeschat konden worden tijdens de opmaak van de prijsberekening worden extra aangerekend (bv. afval in putten, achter valse muren) 3) niet meegenomen: zand, steenpuin, beton en aarde…

Extra diensten:

Poetsdienst: met poetsdienst wordt begrepen: binnenshuis alles ‘zeemvel-proper’ maken, in volgorde van belangrijkheid en tijd en afspraak: vloeren poetsen, tapijten stofzuigen, ramen lappen, spinnenwebben verwijderen, plinten, poetsen van de buitenkant van de keukenkasten en andere deuren van (ingemaakte) kasten, kuisen van de deuren… Wij schrobben niet (tenzij anders overeengekomen, zie beschrijving op de ommezijde) de kasten, deuren, muren; geen vetplekken, hardnekkige vlekken, alsook verf ea… Wij kunnen niets mooier maken dan het is. De enige bedoeling is dat het pand visueel proper is.

Indien u kiest voor professionele schoonmaak, wordt het pand grondig gepoetst aan uurloon, volgens uw wensen.

Tuinonderhoud: het erf visueel proper maken: maaien met grasmaaier of bosmaaier en scheren hagen, snoeien bomen en struiken tot 2,5 meter. Afval verwijderen.

Indien u kiest voor professioneel tuinonderhoud wordt de tuin volgens uw wens onderhouden aan uurloon.

Schilderwerken: worden professioneel uitgevoerd door onze dienst FV-schilderwerken, volgens de wensen van de klant, aan een vast offertebedrag (uitz. verwijderen behang)

Ontsmetten en ontgeuren: het pand wordt door ons professioneel behandeld met het Nocospraytoestel, door onze dienst Biodesinfecte. Een (grondige) manuele reiniging op voorhand is belangrijk.

Verhuizing: door onze eigen dienst ‘verhuizingen voor senioren’ en partners.

Kleine reparaties: door eigen dienst of partners.

Certificaten: het afleveren van EPC, elektrische keuring en keuring van mazouttank i.s.m. onze partners.

Sloopwerken. eigen dienst of door onze partners.

Verfraaien of restylen van de woning: door eigen dienst FV-vastgoedstyling en partners.

Parkeervergunning: Indien de opdrachtgever zorgt voor een parkeervergunning, is hij verantwoordelijk, indien er de dag van de ontruiming voertuigen geparkeerd staan op de voorbehouden plaatsen. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat deze zo vlug mogelijk verwijderd worden en de kosten voor het wachten van de containerdienst als de onderaannemers worden doorgefaktureerd. Indien de opdrachtnemer zorgt voor de vergunningen, is deze verantwoordelijk voor alle ongemakken en extra kosten.

Overmacht: wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen bij overmacht, zoals: extreem slecht weer (te veel wind, sneeuw, vriezen…), defecte voertuigen en machines, geweigerde of vertraagd verkregen vergunningen, wegwerkzaamheden enz.

Na uw akkoord met de offerte kan u niet verzaken aan de ontruiming. Bij contractbreuk wordt 40% van de totale vaste prijs van de ontruiming gerekend (zie offerte, excl. aftrek van de groothandelswaarde).

Minimum ½ van het te betalen bedrag wordt overgeschreven of contant betaald, binnen de vijf werkdagen na datum en handtekening van de overeenkomst en vóór ontruiming. Indien het voorschot niet tijdig betaald is, wordt de ontruiming uitgesteld met een extra van minimum € 300 voor de reeds gemaakte kosten en voorbereidingen. Het resterende bedrag wordt binnen de vijf werkdagen betaald na het einde van de ontruiming, contant of via overschrijving.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
1. Het Belgische recht is van toepassing op alle opdrachten en op alle rechtsbetrekkingen waarbij FIRMA VERCRUIJSSE partij is.

2. In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, dat niet minnelijk kan opgelost worden, zullen de partijen trachten dit geschil op te lossen door bemiddeling. In geval de bemiddeling niet slaagt, zal het vredegerecht of de rechtbank van Brugge uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.